close

Nilai Kemudian Etika

 Nilai Kemudian Etika Dissertation

4. Gede dan etika dalam perkhidmatan awam

Terangkan secara jelas dan etika sebagai penjawat awam. Bagaimanakah nilai serta etika ini dapat mendukung dalam meningkatkan prestasi serta kualiti kerja?

Nilai dan etika diwujudkan atas kesedaran bahawa profesionalisme perkhidmatan awam perlu dipertingkatkan ke tahap yang lebih tinggi kemudian kakitangannya hendaklah bekerja dengan penuh dedikasi dan berkonsekuen untuk memenuhi pembangunan pesat ke arah negara maju. Etika perkhidmatan awam diperkenalkan kerana faktor-faktor luaran dan dalaman termasuk kemelesetan ekonomi dunia, ancaman keselamatan serantau, gejala-gejala sosial yang gak sihat; permintaan rakyat yang mahukan perkhidmatan yang sistematik, cekap lalu berkesan dan banyaknya aduan tentang ketidakcekapan jentera pentadbiran dan kakitangan kerajaan.

Dora Kerja adalah prinsip-prinsip meaning yang ditetapkan oleh organisasi bertujuan mengawal tingkahlaku lihai dalam organisasinya. Merupakan satu kawalan tuk menentukan perlakuan selaras dengan sistem gede organisasi tersebut. Etika Aksi adalah prinsip-prinsip moral yang ditetapkan oleh organisasi bertujuan mengawal tingkahlaku ahli dalam organisasinya. Adalah satu kawalan bagi menyeleksi perlakuan selaras dengan sistem nilai organisasi tersebut. Etika Kerja amat penting bagi penjawat awam kerana setiap kakitangan perkhidmatan awam penting memiliki tingkahlaku yang benar sebagaimana dikehendaki oleh member masyarakatnya misalnya bersikap positif, berdisplin, berkonsekuen dsbnya. Penghayatan Etika penting untuk penerapan nilai-nilai terpuji seperti akhlak, komunikasi, perwatakan dan pergaulan serta untuk integriti lalu kualiti (nilai bersama) dalam perkhidmatan awam.

Pelancaran Etika Perkhidmatan Awam dibuat pada Januari 1979 yang berkuatkuasa melalui Surat Pekeliling Was 5/79 kemudian ditandatangani oleh Ketua Setiausaha Negara. Teras-teras perkhidmatan awam ini terkandung dalam Panduan Perkhidmatan Cemerlang. Panduan Perkhidmatan Cemerlang di sini. bertujuan bagi meninggikan mutu perkhidmatan awam dari semasa ke semasa, mengekal kemudian memelihara tumpuan yang diberi dalam menjalankan tugas, memupuk tangggungjawab bersama, mewujudkan suasana sihat dan cekap, mengeratkan hubungan antara keseluruhan kakitangan kerajaan dan membentuk sikap lalu kewibawaan kakitangan kerajaan sesuai dengan prinsip Rukun Negara.

Buku Panduan Perkhidmatan Cemerlang telah menfasilitasi panduan, ingatan dan galakan bagi mencapai tingkat perkhidmatan cemerlang. 7 perkara sudah dijadikan Teras Perkhidmatan Awam iaitu Teras Perkhidmatan one particular: Berazam Meninggikan Mutu Perkhidmatan, Teras Perkhidmatan 2: Bekerja Dengan Full Tanggungjawab; Teras Perkhidmatan 3: Berusaha Mengikis Sikap Mementingkan Diri; Teras Perkhidmatan 4: Berkhidmat Dengan Penuh Muhibah dan Kemesraan; Teras Perkhidmatan 5: Bergiat Ke Hadap Memajukan Pemikiran Rakyat dan Pembangunan Negara; Teras Perkhidmatan 6: Bekerjasama Dalam Membanteras Kelemahan lalu Musuh-musuh Negara; dan Asas Perkhidmatan several: Berpegang Teguh Kepada Petunjuk Agama.

Konsep etika kerja termasuklah kewajipan agama/moral, kepentingan organisasi/bukan peribadi, bangga dengan kerjaya, kesetiaan pada kerja dan dulk? kekitaan, prestasi kerja yang cemerlang kemudian kepuasan bergiat. Kewajipan agama/moral merupakan prinsip Rukun Negeri yang mulailah iaitu Tumpuan Kepada Tuhan. Kakitangan Awam perlu berpegang teguh pada ajaran agama di mana ia ialah aspek berarti dalam menjalankan perkhidmatan. Kelicinan jentera kerajaan bergantung pada penjawat awam yang punya pegangan nilai yang masih dan kukuh. Penjawat awam perlu memprioritaskan kepentingan organisasi dan bukan kepentingan peribadi. Penjawat awam hendaklah berkhidmat dengan bersih yang terangkum di di dalam sikap kemudian tindakan selaras dengan cita-cita rakyat serta negara dan menjadi penggerak masyarakat ke arah kemajuan dan tidak merupakan mengambil harapan dengan kuasa yang ada sebagai penjawat awam untuk kepentingan diri kemudian keluarga. Penjawat awam semestinya bangga...

 Essay about The Turf is Always Greener on the Other Side: Legalization of Marijuana

Essay about The Turf is Always Greener on the Other Side: Legalization of Marijuana

The Grass is actually greener on the other hand. At this time the United States is spending above 50 Billion dollars dollars on the war on medicines including…...

Read
 Essay regarding The Go up of the Elemental Weapon Right into a Political Tool

Essay regarding The Go up of the Elemental Weapon Right into a Political Tool

During last 50 years of development, the nuclear explosive device, as the greatest weapon became the peacekeeping force for the earth. The nuclear explosive device was developed in…...

Read